Muslim Wajib Tahu Nama-nama Malaikat Tugas-tugas

nama-nama malaikat

Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari “nur” atau cahaya. Di dalam Islam, banyak sekali malaikat yang bertebaran di alam semesta ini. Namun, ada 10 nama-nama malaikat yang wajib diimani dan diketahui oleh umat Muslim.

Malaikat termasuk makhluk yang diistimewakan oleh Tuhan. Malaikat sangat patuh kepada Tuhan karena malaikat hanya diberikan akal saja, dan tidak diberikan hawa nafsu seperti yang ada pada manusia. Malaikat tidak sama seperti manusia yang melakukan rutinitas makan dan minum atau berkeluarga seperti manusia. Malaikat bukan berkelamin laki-laki maupun perempuan.

Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada malaikat sangat luar biasa. Tidak ada manusia pun yang memiliki kekuatan seperti kekuatan malaikat. Ada yang mengatakan bahwa malaikat juga bisa mengubah dirinya seperti manusia. Berbaur bersama manusia lainnya sesuai dengan apa yang ingin dicapai.

Adapun nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya dalam postingan ini hanya berjumlah 10 malaikat saja. Inilah malaikat-malaikat yang wajib diketahui oleh orang yang beriman. Siapa saja nama-nama malaikat tersebut?

1. Jibril

Malaikat ini dinamakan juga dengan Ruhul Quddus yang berarti ruh suci. Jibril adalah pimpinan para malaikat. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Selain itu Jibril juga menyampaikan perintah-perintah Tuhan kepada para malaikat lain.

Malaikat ini pernah menyaru sebagai manusia di zaman Nabi Muhammad untuk mengajari manusia tentang iman, islam, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Jibril ini juga datang kepada Maryam untuk menganugerahinya seorang anak yang bernama Isa. Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad dan melakukan perjalan isra dan mi’raj. Dan yang tak kalah pentingnya adalah, malaikat Jibril juga yang telah menyampaikan wahyu tentang kerasulan Nabi Muhammad.

2. Mikail

Malaikat Mikail ini diberi tugas untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan rezeki. Termasuk juga di dalamnya mengatur perjalanan angin, hujan, kesuburan tanah, penghidupan tumbuh-tumbuhan.

3. Israfil

Barangkali Israfil adalah malaikat yang paling sedikit tugasnya. Kepadanya diserahakan oleh Allah urusan yang berhubungan dengan hari kiamat. Dengan isyarat dari malaikat inilah kelak dunia ini akan hancur. Allah memberi perintah kepada Israfil untuk meniup sangkakala. Apabila sangkakala ditiup oleh Israfil, maka akan terjadi gempa hebat sehingga hancurlah alam semesta ini. Tiupan selanjutnya adalah untuk menghidupkan segala sesuatu yang telah mati.

Setelah selesai meniup sangkakala yang pertama, Israfil juga mengalami kematian. Dan malaikat ini juga yang pertama hidup untuk selanjutnya meniup sangkakala yang kedua.

4. Izrail

Izrail adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Malaikat ini juga dinamakan dengan malaikat maut. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat ini juga dibantu oleh beberapa malaikat lain. Sejatinya ruh itu pada mulanya masuk melalui ubun-ubun. Jika amal kita baik, maka ruh akan keluar melalui ubun-ubun itu. Namun jika amal kita buruk, maka ruh akan keluar melalui persendian dan ujung jari.

Baca Juga: Mengenal Nabi dan Rasul dalam Islam

5 & 6. Munkar & Nakir

Kedua malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk menanyai orang-orang yang sudah mati di dalam kubur. Adapun yang kelak akan ditanyakan adalah siapa Tuhan; siapa Nabi yang diikutinya; dan apa agamanya. Kelak yang akan menjawab setiap pertanyaan tersebut bukanlah tubuh atau ingatan orang yang mati tersebut, melainkan keyakinannya yang tersimpan dalam bentuk amal ibadahnya. Jadi walaupun kita berusaha menghafal setiap pertanyaan dari kedua malaikat tersebut, maka akan sia-sia saja.

7 & 8. Raqib & Atid

Kedua malaikat ini ditugaskan untuk mencatat segala amal manusia di dunia ini, perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Perbuatan yang baik akan dicatat oleh malaikat Raqib, dan perbuatan yang jahat akan dicatat oleh malaikat Atid. Apabila seseorang telah meninggal, maka segala catatan tersebut akan diserahkan kepada malaikat Hafazhah. Pada hari kiamat, segala catatan tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan dan ada pula yang menerimanya dengan tangan kiri dan ada juga yang diletakkan di belakangnya.

9. Malik

Malaikat ini menjadi kepala dalam urusan neraka. Malik dibantu oleh malaikat lain yang bernama Zabaniah. Sejak diciptakan oleh Allah, Malik tidak pernah bermanis muka, tidak pernah tersenyum, dan wajahnya sangat menakutkan. Hal ini juga terjadi ketika Nabi Muhammad melakukan mi’raj. Ketika nabi memberikan salam, Malik hanya menjawabnya dengan bermasam muka. Walaupun malaikat ini senang dengan kunjungan tersebut, tetapi apalah daya, wajahnya memang menakutkan.

10. Ridwan

Malaikat ini adalah seorang malaikat yang bertugas dalam urusan surga. Berbeda dengan Malik, malaikat Ridwan selalu bermanis muka. Pelayanan yang akan diberikan bagi penghuni surga sungguh luar biasa. Segala kebutuhan penghuni surga akan dipenuhi dengan cepat dan baik.

Demikianlah 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya yang wajib diketahui oleh umat Muslim. Semoga bermanfaat. []

Tinggalkan Balasan