• Home
 • Iman Kepada Rasul Allah: Nama-nama Nabi 25
Iman kepada rasul Allah

Iman Kepada Rasul Allah: Nama-nama Nabi 25

Iman kepada Rasul Allah SWT merupakan rukun iman yang keempat yang wajib kita imani. Artinya setiap Muslim yakin dan percaya terhadap para nabi dan rasul yang menjadi utusan Allah. Selain itu kita juga wajib meyakini dan mempercayai serta membenarkan wahyu yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul tersebut.

Perbedaan Nabi dan Rasul Allah

Di atas telah tersebut kata-kata nabi dan rasul. Lalu, apa yang membedakan kedua kata ini?

Baca Juga: Selayang Pandang 25 Nabi yang Wajib Diketahui

Nabi adalah orang laki-laki yang telah dipilih dan diangkat oleh Allah sebagai nabi. Allah memberikan wahyu kepada mereka tanpa perintah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Jadi, nabi hanya menerima wahyu untuk masing-masing individu. Nabi khusus kepada laki-laki sehingga tidak ada nabi yang berjenis kelamin perempuan.

Sedangkan rasul adalah nabi menerima wahyu dari Allah, lalu wahyu tersebut wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi, rasul menerima wahyu dari Allah sebagai pedoman bagi umat-umat mereka.

Seorang nabi belum bisa menjadi rasul. Namun, seorang rasul sudah pasti ia adalah seorang nabi.

25 Nama Nabi dan Rasul Allah

Di antara 25 nabi di bawah ini ada juga yang menjadi rasul. Berikut nama-nama Nabi yang umat Islam yakini dan percayai:

 1. Adam
 2. Idris
 3. Nuh
 4. Hud
 5. Shaleh
 6. Ibrahim
 7. Luth
 8. Ismail
 9. Ishaq
 10. Ya’kub
 11. Yusuf
 12. Ayyub
 13. Suaib
 14. Musa
 15. Harun
 16. Zulkifli
 17. Daud
 18. Sulaiman
 19. Ilyas
 20. Ilyasa’
 21. Yunus
 22. Zakaria
 23. Yahya
 24. Isa
 25. Muhammad

Rasul Ulul Azmi

Di antara 25 nabi di atas, ada mendapat gelar ulul azmi. Kenapa kelima rasul ini mendapat gelar ulul azmi? Karena selama menyampaikan wahyu kepada umatnya, para rasul ini mengalami penderitaan yang sangat berat. Banyak sekali cobaan yang mereka hadapi, tidak hanya secara batin namun juga secara fisik.

Baca Juga: Inilah Rasul-rasul yang Digelari Ulul Azmi

Inilah nama-nama rasul yang mendapat gelar ulul azmi:

 1. Nuh
 2. Ibrahim
 3. Musa
 4. Isa
 5. Muhammad

Tujuan Iman Kepada Rasul Allah

 1. Memercayai dan meyakini para rasul Allah
 2. Meyakini kerasulan dan kitab suci para rasul
 3. Menaati perintah dan menjauhi larangan para rasul
 4. Mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah
 5. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah

Leave A Comment