• Home
 • Iman Kepada Allah: Sifat Wajib, Mustahil, Jaiz, dan Asmaul Husna
Iman kepada Allah. Sifat wajib bagi Allah.

Iman Kepada Allah: Sifat Wajib, Mustahil, Jaiz, dan Asmaul Husna

Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Setiap Muslim wajib meyakini rukun iman tersebut. Iman artinya percaya.

Iman kepada Allah berarti meyakini dan mempercayai bahwa Allah SWT merupakan satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa di mana hanya kepada-Nya semua permohonan dan pertolongan.

Adapun rukun iman itu ada 6 perkara yang semuanya wajib kita imani selaku umat Muslim di mana pun kita berada. Inilah 6 rukun iman tersebut:

 1. Iman kepada Allah
 2. Iman kepada para malaikat Allah
 3. Iman kepada kitab-kitab Allah
 4. Iman kepada rasul-rasul Allah
 5. Iman kepada hari akhir
 6. Iman kepada qadha dan qadar Allah

Baca Juga: Bahaya Sifat Takabur, Mari Kita Jauhkan Segera!

Sifat Wajib Bagi Allah

Ketahuilah olehmu sifat-sifat wajib bagi Allah, yaitu ada 20 sifat, yaitu:

NoSifat wajib bagi AllahArti
1WujudAda
2QidamDahulu
3BaqaKekal
4Mukhaalafatu lil HawadiitsiBerbeda dengan makhluk
5Qiyaamuhu binafsihiBerdiri sendiri
6WahdaniyahMaha Esa
7QudratBerkuasa
8IradatBerkehendak
9‘IlmuMengetahui
10HayatHidup
11Sama’Mendengar
12BasharMelihat
13KalamBerfirman
14QadiranYang Maha Kuasa
15MuridanYang Maha Berkehendak
16‘AlimanYang Maha Mengetahui
17HayyanYang Maha Hidup
18Sami’anYang Maha Mendengar
19BashiranYang Maha Melihat
20MutakallimanYang Maha Berfirman

Sifat Mustahil Bagi Allah

Mustahil adalah lawan dari wajib. Makna mustahil yaitu tidak dibenarkan oleh akal atau bisa saja sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sifat mustahil bagi Allah ini merupakan sifat yang berlawanan dari sifat wajib bagi Allah.

Sifat mustahil bagi Allah juga ada 20 sifat, yaitu:

NoSifat mustahil bagi AllahArti
1AdamMustahil Allah tidak ada
2HudutsMustahil Allah baru
3FanaMustahil Allah rusak
4Mumatsalah lilhawaditsMustahil Allah menyerupai makhluk
5Ihtiyaj lighairihiMustahil Allah membutuhkan kepada yang lain-Nya
6Ta’addudMustahil Allah lebih dari satu (berbilang)
7‘AjzunMustahil Allah lemah
8KarahatunMustahil Allah terpaksa
9JahlunMustahil Allah bodoh
10MautunMustahil Allah mati
11ShummunMustahil Allah tuli
12‘UmyunMustahil Allah buta
13BukmunMustahil Allah bisu
14‘AjizanMustahil Allah yang lemah
15MukrahanMustahil Allah yang dipaksa
16JahilanMustahil Allah yang bodoh
17MayyitanMustahil Allah yang mati
18AshammanMustahil Allah yang tuli
19A’maaMustahil Allah yang buta
20AbkamaMustahil Allah yang bisu

Sifat Jaiz Bagi Allah

Arti jaiz adalah boleh. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu saja, yaitu Allah berbuat sesuatu atau meninggalkannya.

Asmaul Husna (Nama-Nama Allah)

Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik bagi Allah yang jumlah ada 99 nama. Berikut ini nama-nama Allah beserta maknanya:

NoAsmaul HusnaArti
1Ar RahmanYang Maha Pengasih
2Ar RahimYang Maha Penyayang
3Al MalikYang Maha Raja
4Al QuddusYang Maha Suci
5As SalamYang Maha Memberi Kesejahteraan
6Al Mu’minYang Maha Menganugerahkan Keamanan
7Al MuhaiminYang Maha Memelihara
8Al AzizYang Maha Luhur
9Al JabaarYang Maha Perkasa
10Al MutakabbirYang Memiliki Segala Keagungan
11Al KhaliqYang Maha Pencipta
12Al Bari’Yang Maha Mengadakan
13Al MushawwirYang Maha Membentuk Rupa
14Al GhaffarYang Maha Pengampun
15Al QahharYang Maha Mengalahkan
16Al WahhabYang Maha Pemberi
17Ar RazaqYang Maha Pemberi Rezeki
18Al FattahYang Maha Pembuka
19Al ‘AlimYang Maha Mengetahui
20Al QabidhYang Maha Menyempitkan Rezeki
21Al BasithYang Maha Melapangkan Rezeki
22Al KhafidhYang Maha Merendahkan Derajat
23Ar Rafi’Yang Maha Tinggi
24Al Mu’izYang Maha Memuliakan
25Al MudzilYang Maha Menghinakan
26As Sami’Yang Maha Mendengar
27Al BashirYang Maha Melihat
28Al HakamYang Menetapkan Hukum
29Al ‘AdlYang Maha Adil
30Al LathifYang Maha Lembut
31Al KhabirYang Maha Waspada
32Al HalimYang Maha Penyantun
33Al ‘AzhimYang Maha Besar
34Al GhafurYang Maha Pengampun
35As SyakurYang Maha Mensyukuri
36Al ‘AliYang Maha Tinggi
37Al KabirYang Maha Besar
38Al HafidzYang Maha Pemelihara
39Al MuqitYang Maha Memberikan Kebutuhan
40Al HasibYang Maha Menghitung
41Al JalilYang Maha Mempunyai Kebesaran
42Al KarimYang Maha Mulia
43Ar RaqibYang Maha Mengawasi
44Al MujibYang Maha Mengabulkan
45Al Wasi’Yang Maha Luas
46Al HakimYang Maha Bijaksana
47Al WadudYang Maha Pengasih
48Al MajidYang Maha Mulia
49Al Ba’itsYang Membangkitkan
50As SyahidYang Maha Menyaksikan
51Al HaqqYang Maha Benar
52Al WakilYang Maha Pemelihara
53Al QawiyyuYang Maha Kuat
54Al MatinYang Maha Kokoh
55Al WaliyYang Maha Melindungi
56Al HamidYang Maha Terpuji
57Al MuhshyYang Maha Menghitung
58Al Mubdi’Yang Memulai Penciptaan
59Al Mu’idYang Maha Mengembalikan
60Al MuhyiYang Menghidupkan
61Al MumitYang Mematikan
62Al HayyuYang Maha Hidup
63Al QayyumYang Maha Berdiri Sendiri
64Al WajidYang Mendapatkan
65Al MajidYang Maha Agung
66Al WahidYang Maha Esa
67Al AhadYang Maha Esa
68As ShamadYang Menjadi Bergantungnya Makhluk
69Al QadirYang Maha Kuasa
70Al MuqtadirYang Maha Memegang Kekuasaan
71Al MuqaddimYang Maha Mendahulukan
72Al MuakhirYang Mengakhirkan
73Al AwwalYang Awal
74Al AkhirYang Akhir
75Az ZhahirYang Zhahir
76Al BathinYang Batin
77Al WaliYang Maha Pelindung
78Al Muta’aliYang Maha Tinggi
79Al BarruYang Maha Berbuat Baik
80At TawwabYang Maha Penerima Taubat
81Al MuntaqimYang Maha Menyiksa
82Al AfuwwuYang Maha Pemaaf
83Ar RaufYang Maha Penyantun
84Maalikul MulkiYang Maha Memiliki Kekuasaan
85Dzul Jalaali wal IkramYang Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan
86Al MuqsithYang Maha Memberikan Keadilan
87Al Jami’Yang Maha Mengumpulkan
88Al GhaniYang Maha Kaya
89Al MughniYang Memberi Kekayaan
90Al Mani’Yang Pencegah
91Ad DharYang Mendatangkan Bahaya
92An Nafi’Yang Memberi Manfaat
93An NurYang Maha Pemberi Cahaya
94Al HadiYang Maha Pemberi Petunjuk
95Al Badi’Yang Maha Pencipta
96Al BaqiYang Maha Kekal
97Al WaritsYang Mewarisi
98Ar RasyidYang Maha Pandai
99As ShaburYang Maha Sabar

Tujuan Iman Kepada Allah

Apa saja tujuan iman kepada Allah? Ketahui olehmu wahai umat Muslim, bahwa tujuan iman kepada Allah yaitu:

 1. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan
 2. Untuk meyakini akan Keesaan Allah sebagai Tuhan yang wajib kita sembah
 3. Menaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya
 4. Menyandarkan diri dan memohon hanyalah kepada Allah SWT
 5. Untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat
 6. Untuk mempercayai hal-hal yang gaib

Belajar Composition Bahasa Inggris, klik contoh composition berikut: NEW YEAR CUSTOMS

Leave A Comment